Club Deportiu Banyoles

Junta Directiva

Junta Directiva
President Pau Teixidor i Romans
Vicepresident Francesc Boix Cubiña
Tresorer Pere Prat Puigdevall
Vocals Josep Soldevila Teixidor
Lluis Agustí Soler
Rafel Castañer Sauras
Gerard Teixidor Mir
Cristina Vilà

DestacatsNORMATIVA DEL CLUB

Reglament règim intern

Codi ètic


HORARI ATENCIÓ AL PÚBLIC OFICINA

Dilluns de 18.15 h a 19.15 h

per a qualsevol consulta 

trucar al 678 776 639

SERVEI DE FISIOTERAPIA I READAPTACIÓ

Gestió d'horaris a través dels entrenadors


LLOGUER DE LES INSTAL·LACIONS

lloguer instal·lacions

OFICINES: Camp Nou - Pg. Dalmau s/n, 17820 Banyoles - info@cebanyoles.net