Club Deportiu Banyoles

Notícies

La junta directiva del Club Esportiu Banyoles ha aprovat un nou règim intern i codi ètic que ha entrat en vigor el dimecres dia 4 d´octubre i que és d´obligat compliment per tots els estaments del club. D´aquesta manera es vol avançar en la regulació de les normes que han de regir el dia a dia del club i posar-les a disposició de totes les persones que en formen part, perquè coneguin els drets i deures que tenen com a membres de la nostra entitat centenària. 

Tothom pot consultar des d´avui mateix els dos documents en aquesta pàgina web. 


OFICINES: Camp Nou - Pg. Dalmau s/n, 17820 Banyoles - info@cebanyoles.net